Aug 11, 2015

kesah ke?

Perli bukan isunya. Isunya, dalam memahami sesuatu yang datang daripada manusia lain. Tulisan, kata-kata dan perbuatan..

Dalam memahami semua itu, bukan sedikit kita sering salah memberi tafsir. Lalu apa yang selalu dikatakan oleh mereka yang salah. Kita hanya dapat kawal perbuatan kita. Dapat kawal lisan dan tulisan, tetapi kita tidak boleh kawal apa orang lain fikir untuk semua itu =l